Orman Bölge Müdürlüğü-Kayseri OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN ÜRETİMİ VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 İşçi Gücü İle Ağır Topraklarda Taslağı Makine ile Hazırlanan Yastıkların Yapımı (Aplikasyon dahil ) dekar 4
2 Yastık Tesviyesi (Elle yapılan yastıklarda işçi ile yastık tesviyesi) dekar 4
3 Kapatma materyali hazırlanması (Malzeme bedeli hariç) (6 m3/da) dekar 17
4 İşçi gücü ile beş sıralı küçük taneli tohum ekimi dekar 4
5 Materyalin İşçi ile serilerek sıkıştırılması dekar 4
6 Yastık yüzeyine koruyucu örtü çekilmesi (Malzeme hariç) dekar 1
7 Araziye kaplı fidan repikajı: Hacmi 11.1 ile 22 litre arasında (çapı 19.1 - 25 cm) olan kaplardaki fidanlarla araziye repikaj yapılması 1000 adet 2
8 Yağmurlama ile sulama (Sulama süresi 1 saattir) dekar 940
9 Salma sulama (Bir sefer) dekar 45
10 Damla sulama dekar 255
11 Fidan Üretim Parsellerine Sulama Borusu döşeme ve toplama 100 metre 30
12 Kaymak kırma işçi ile ( bir sefer) dekar 4
13 Ekim yastıklarında Ot alma Ot yoğunluğu % 40 ve daha az (bir defa) dekar 42
14 Ekim yastıklarında Ot alma Ot yoğunluğu % 41-70' arası (bir defa) dekar 24
15 Ekim yastıklarında Ot alma Ot yoğunluğu % 70' ten fazla (bir defa) dekar 13
16 Ekim yastıklarında Seyreltme dekar 4
17 Repikajlı fidanlarda tam alanda işçi gücü ile ot alma-çapa (ot yoğunluğu % 50' ye kadar) dekar 25
18 Repikajlı fidanlarda fidan sıraları üzerinde 60-80 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alma-çapa (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) 100 metre 115
19 Kültür alanları dışındaki canlı materyalin temizlenmesi ve yol kenarına çıkarılması dekar 50
20 Repikajlı fidanlarda fidan sıraları üzerinde 30-50 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alma- çapa yapılması (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) 100 metre 82
21 Repikajlı Fidan sıraları üzerinde ot alma,çapa yapılmadan önce mevcut
damlama sulama borularının kenara alınması,çapa sonrası tekrar sıra üzerine çekilmesi
100 metre 368
22 Yastık yolları temizliği (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) 100 metre 493
23 Parsel kenarındaki üretim artıkların atılması metreküp 42
24 Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan üretim artıklarının yüklenmesi ve atılması metreküp 20
25 Kaplardaki yetişme ortamlarının boşaltılması metreküp 280
26 Yapraklı fidanların ekim yastığında sökülmesi, seleksiyon yapılması, ambalajlanması ve gömüye alınması (malzeme hariç) dekar 6
27 Kaplı olarak repikaja alınmış fidanın kaplı sökümü (Büyük boy sepet) adet 400
28 Kaplı olarak repikaja alınmış fidanın kaplı sökümü (küçük boy sepet) adet 4.500
29 Çıplak köklü fidanların gömüden çıkarılarak ambalajlanması ve araçlara yüklenmesi 1000 adet 450
30 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan polietilen kapların harç ile doldurulması 1000 adet 1.610
31 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan doldurulmuş polietilen kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi 1000 adet 1.610
32 Üretim yastıklarında mevcut (Hacmi 1.3 litreye kadar, çapı 8.9 cm kadar) olan, boş ve dolu kapların seçilerek başka yastıklara taşınarak yeniden yerleştirilmesi 1000 adet 80
33 Tohum ekimi;Kab'a ekim ve kapatma (kapatma materyali ve tohum hariç) 1000 adet 1.610
34 Kaplarda (Polietilen kaplarda) Ot alma (bir defa) 1000 adet 9.500
35 Kaplarda (Polietilen kaplarda) Tekleme 1000 adet 1.107
36 Enso Tipi Fidan üretiminde Yetiştirme ortamının hazırlanması, eleme ve karıştırma metreküp 121
37 Enso Kapların doldurulması, tohum ekimi, kapatma materyali konulması, taşıma sepetine konularak, seraya nakli ve dizilmesi 1000 adet 604
38 Kullanılmış 45'lik roket kapların temizlenmesi, kasalara yerleştirilmesi ve taşınması 1000 adet 10
39 Enso Kaplarda Tekleme 1000 adet 604
40 Enso Kaplarda Tamamlama 1000 adet 60
41 Ot alma (bir defa) (Ot yoğunluğu % 50' nin altında ve kap hacmi 250 cm³ üzerinde olan fidanlarda 1,2 ile çarpılır) 1000 adet 604
42 Enso kaplarda Gübreleme ve sulama (Kenar sulamaları dahil-Sulama süresi 1 saattir) dekar 70
43 Enso kaplı fidanların kabı ile taşıma kasalarına yerleştirilerek araçlara yüklenmesi 1000 adet 150
44 Gölgeleme alanında gölgeliklerin açılması veya toplanması dekar 6
45 Çıplak köklü fidan repikajı :Hacmi 1,4 - 4 litre arasındaki (çapı 9 - 13 cm) olan kaplara repikaj (Polietilen torba veya kabın doldurulması, repikaj yapılması, taşınması, yastıklara dizilmesi ve sulanması) 1000 adet 4
46 Torbalı veya kaplı fidan repikajı:Hacmi 1,4 - 4 litre arasındaki (Çapı 9 - 13 cm) olan kaplara repikaj (Polietilen torba veya kabın doldurulması, repikaj yapılması, taşınması, yastıklara dizilmesi ve sulanması) 1000 adet 261
47 Torbalı veya kaplı fidan repikajı:Hacmi 7,1 -11 litre arasındaki (Çapı 17,1 -19 cm) kaplara repikaj (Polietilen torba veya kabın doldurulması, repikaj yapılması, taşınması, yastıklara dizilmesi ve sulanması) 1000 adet 1
48 Çapı 10- 25 cm arasında olan kaplı fidanlarda ot alma 1000 adet 1.000
49 Çapı 26 - 45 cm arasında olan kaplı fidanlarda ot alma 1000 adet 10
50 Hacmi 1,3 litreye kadar olan (Çapı 8,9 cm' den küçük) kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi 1000 adet 350
51 Hacmi 1,4 - 4 litre arası olan (Çapı 9 - 13 cm) kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi 1000 adet 100
52 Hacmi 7,1 -11 litre arası olan (Çapı 13,1 -19 cm) kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi 1000 adet 3
53 Hacmi 11,1-22 litre arası olan (Çapı 19,1 - 25 cm) kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi 1000 adet 5
54 Hacmi 23 - 35 litre arası olan (Çapı 26 - 35 cm) kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi 1000 adet 0,5
55 Hacmi 1,3 litreye kadar olan (Çapı 8,9 cm' den küçük) kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi 1000 adet 20
56 Hacmi 1,4 - 4 litre arası olan (Çapı 9 - 13 cm) kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi 1000 adet 35
57 Hacmi 7,1 - 11litre arası olan (Çapı 13,1 -19 cm) kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi 1000 adet 4
58 Kaplı fidan üretim parsellerinin hazırlanması dekar 1
59 Mevcut kaplı fidan üretim tavalarının yeniden düzenlenmesi (kullanılmış tavalarda biriken artıkların kazılarak çıkarılması 40 cm genişliğinde kanal açılması bu kanala taş döşenmesi alana örtü ve malzeme serilmesi) metre 800

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar