Bölge Müdürlüğü-11.Bölge Van KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Kırıkkale-Yüksekova Bitüm Nakli Yapılması ton 500
2 Kırıkkale-Van Bitüm Nakli Yapılması ton 1.500
3 Kırıkkale-Erciş Bitüm Nakli Yapılması ton 500
4 Kırıkkale-Rahva Bitüm Nakli Yapılması ton 1.000
5 Kırıkkale-Muş Bitüm Nakli Yapılması ton 500
6 Kırıkkale-Tatvan Bitüm Nakli Yapılması ton 500
7 Kırıkkale-Bulanık Bitüm Nakli Yapılması ton 500
8 Batman-Yüksekova Bitüm Nakli Yapılması ton 4.000
9 Batman-Van Bitüm Nakli Yapılması ton 15.000
10 Batman-Erciş Bitüm Nakli Yapılması ton 4.000
11 Batman-Rahva Bitüm Nakli Yapılması ton 14.000
12 Batman-Muş Bitüm Nakli Yapılması ton 4.000
13 Batman-Tatvan Bitüm Nakli Yapılması ton 4.000
14 Batman-Bulanık Bitüm Nakli Yapılması ton 5.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar