İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 09:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 8 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)