Eshot Genel Müdürlüğü Mal Alım İhaleleri Şube Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 01:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 DÖKME MOTORİN litre 49.000.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar