Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 315 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)