BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ANKET HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 BELEDİYE HİZMETLERİNE KAPSAR ÖLÇEK/ANKET HİZMET ALIMI İŞİ ay 10

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar