Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Her Türlü Derinlikte ve Çapta Pompa Demontajı Yapılması İşi. (Nakliye, İşçilik; Mobilizasyon Vb..Tüm Giderler Dahil) adet 60
2 Her Türlü Derinlikte ve Çapta Pompa Montajı Yapılması İşi. (Nakliye, İşçilik; Mobilizasyon Vb..Tüm Giderler Dahil) adet 60
3 Her Türlü Derinlikte İçmesuyu Sondaj Kuyusuna İnkişaf Yapılması (Minimum 16 Bar Kompresör, Nakliye, işçilik, Mobilizasyon Vb..Tüm Giderler Dahil) saat 300

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar