ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı - İç Satın Alma Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 16 kişi Özel Güvenlik Personeli(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 16,00 36
Birimi Miktarı
1 Brüt asgari ücretin %50 fazlasını alacak 12 kişi Özel Güvenlik Personeli için Ulusal Bayram, Resmi ve Dini Bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve Yılbaşı günü yapılacak toplam çalışma(12x46,5=558) gün 558

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar