BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü(Ceyhan)

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Teknik Eleman (Lisans): 1 (bir) Personel - (Çevre Mühendisi veya İnşaat Mühendisi veya Makine Mühendisi veya Kimya Mühendisi veya Su Ürünleri Mühendisi veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi veya Biyolog unvanına sahip veya diğer bölüm mezunu olmakla birlikte Deniz Biyolojisi konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip)
(Brüt asgari ücretin %150 fazlası)
Ay 1,00 33
2 Teknik Eleman (MYO): 8 (sekiz) Personel (Gaz ve Tesisatı Teknolojisi veya Deniz Ulaştırma ve İşletme veya Deniz ve Liman İşletmeciliği veya Gemi Makinaları Ön Lisans derecesine sahip) (Brüt asgari ücretin %100 fazlası) Ay 8,00 33
3 Teknik Eleman (EML): 35 (otuz beş) Personel (Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okulların İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Bilişim Teknolojileri veya Denizcilik veya Elektrik Elektronik Teknolojisi veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri veya Gemi Yapımı veya İnşaat Teknolojisi veya Kimya Teknolojisi veya Makine Teknolojisi veya Metal Teknolojisi veya Motorlu Araçlar Teknolojisi veya Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarından mezun olan veya diğer alanlardan mezun olup en az Usta Gemici yeterliliğine sahip)
(Brüt asgari ücretin %75 fazlası)
Ay 35,00 33
Birimi Miktarı
1 6 Teknik Eleman (MYO) Resmi ve Dini Tatil Günleri Çalışması
gün 273
2 16 Teknik Eleman (EML) Resmi ve Dini Tatil Günleri Çalışması gün 728

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar