İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Normal Yemek adet 1.900.000
2 Diyet Yemek adet 52.000
3 Normal Kahvaltı adet 660.000
4 Diyet Kahvaltı adet 90.000
5 Ara Öğünler adet 60.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar