Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (Akaryakıt Kısmı)
1 Motorin litre 7.000.000
2 Benzin litre 10.000
2. KISIM (Üre Çözelti Kısmı)
1 Üre çözelti (45 ADET 1.000 LT’ lik IBC Tank) litre 45.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar