İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)

Kurumumuz İhtiyacı İçin ANROŞMAN VE FIRLATMA TAŞI SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 200/400 kg Anroşman Taşı ton 20.000
2 20-70 mm Fırlatma Taşı ton 3.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar