Jandarma Ted.Mrkz.K.lığı(Soğanlı/İstanbul) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Pijama takım 75.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar