Sivas İl Özel İdare

Kurumumuz İhtiyacı İçin KIRMATAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Ocak taşından kırılmış ve elenmiş malzeme temini ton 150.000
2 Ocak taşından kırılmış ve elenmiş malzemenin asfalt plent tesislerine nakli ton 130.000
3 Ocak taşından kırılmış ve elenmiş malzemenin kilitli parke üretim tesislerine nakli ton 20.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar