ALTINDAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PLENT ALTI BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT AŞINMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 09:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Plent altı sıcak karışım asfalt aşınma malzemesi ton 100.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar