Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ŞEKER PANCARI TOHUMLUĞU SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Ön Temizliği Yapılmış Sertifikalı Genetik Monogerm Şeker Pancarı Tohumluğu
(Teslimat Dönemi / 1. Dönem :15 Ekim - 15 Kasım 2019)
kilogram 260.000
2 Ön Temizliği Yapılmış Sertifikalı Genetik Monogerm Şeker Pancarı Tohumluğu (Teslimat Dönemi / 2. Dönem : 16 Kasım - 30 Kasım 2019) kilogram 240.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar