Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin BASIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 2018-2019 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı Kitapçığı adet 170.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar