Kadastro Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 BU CETVEL KULLANILMAYACAKTIR adet 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar