KAPAKLI BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)