Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 ÖĞRENCİ ÖĞLE YEMEĞİ HİZMET ALIMI öğün 250.000
2 MEMUR ÖĞLE YEMEĞİ HİZMET ALIMI öğün 25.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar