BOZKURT KADIN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU

Kurumumuz İhtiyacı İçin HAM BEZ KUMAŞ SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 HAM BEZ KUMAŞ ALIMI ( 42 TEL) metre 350.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar