Tıp Fakültesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin HASTABAŞI MONİTÖR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 HASTABAŞI MONİTÖR SİSTEMİ adet 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar