HELVADERE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 8 cm lik kilitli parke taşı alımı metrekare 21.000
2 Bordür metre 5.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar