Uygulama ve Araştırma Hastanesi GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ SARF MALZEME, KİT, KİMYASAL VE KATETER SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 241 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)