T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-TOKİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA, CAMİ VE KÜLTÜR TESİSİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)