Bölge Müdürlüğü-6.Bölge Adana DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin GÖLET VE SULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 İG-01 Açıkta Kazı Yapılması metreküp 270.000
2 İG-02 Yollarda Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması metreküp 110.000
3 İG-03 Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması metreküp 3.750
4 İG-04 Ocak Sahalarında Geçirimsiz Dolgu Malzemesinin Kazılması ve Gölet Dolgusuna Konulması (1) metreküp 75.000
5 İG-05 Ocak Sahalarında Kaya Kazılması ve Gölet Dolgusuna Konulması (4-Ku) metreküp 300.000
6 İG-06 Göletlerde Filtre Kum-Çakıl Malzemesi Konulması (Fk-Fç-Ft) metreküp 50.000
7 İG-07 Göletlerde Kazılardan Elde Edilen Malzeme İle Dolgu Yapılması(Z) metreküp 12.500
8 İG-08 Riprap Yapılması ( R ) metreküp 1.500
9 İG-09 Ocak Taşı İle Tahkimat (Anroşman) Yapılması metreküp 1.250
10 İG-10 Duvar Arka ve Üst Dolgusu Yapılması metreküp 1.350
11 İG-11 Krette Çelik Halatlı Baba Direklerinin Yapılması adet 220
12 İG-12 Muhtelif Çapta Her Türlü PVC Esaslı Boru Temin ve Yerine Montajının Yapılması metre 900
13 İG-13 PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması kilogram 3.250
14 İG-14 Açıkta Ankraj ve Kaya Bulonu Yapılması kilogram 850
15 İG-15 Enjeksiyon Deliklerinin Açılması metre 3.750
16 İG-16 Enjeksiyon Yapılması metreküp 185
17 İG-17 Sondaj ve Enjeksiyon Kontrol Kuyularında Basınçlı Su Deneyinin Yapılması adet 95
18 İG-18 Gölet İmalatları Bünyesine Giren Çimento ton 1.250
19 İG-19 Enjeksiyon Bünyesine Giren Bentonit ton 4
20 İG-20 Göletlerde Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması metreküp 3.150
21 İG-21 Göletlerde Her Beton Sınıfında Açıkta Beton Yapılması metreküp 200
22 İG-22 Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri ton 160
23 İG-23 Açıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru İmali ve Yerine Konulması kilogram 55.000
24 İG-24 Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri kilogram 7.500
25 İG-25 Kelebek Vanaların (Ø600 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı adet 1
26 İG-26 Sürgülü Vanaların (550 x 550 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı adet 1
27 İG-27 Sürgülü Vanaların (450 x 450 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı adet 1
28 İG-28 Gölet Ölçüm Teçhizatı ve Teferruatının Temini ve Yerine Konulması takım 1
29 İG-29 Gölet Tesisleri Enerji İhtiyacı İçin ENH, Trafo ve Panosunun Temin Edilmesi ve Tesisatlarının Yapılması, Gölet Tesisleri Enerji Dağıtım Sistemi, Aydınlatma ve Topraklama-Yıldırımdan Koruma Tesisatları Malzemelerinin Temin Edilmesi ve Tesisatlarının Yapılması. komple 1
30 İG-30 Bitümlü Keçe Kaplama Yapılması metrekare 500
31 İG-31 Patlayıcı Madde Kullanılmadan Donatılı/Donatısız Beton Kırılması ve Kaldırılması metreküp 550
32 İG-32 Her Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri İşleri komple 1
33 İGS-01 25 Atü Basınç Dayanımlı 300 mm Anma Çaplı Çelik Boru Temini ve Döşenmesi metre 685
34 İGS-02 8 Atü Basınç Dayanımlı 110 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 1.410
35 İGS-03 10 Atü Basınç Dayanımlı 110 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 790
36 İGS-04 12.5 Atü Basınç Dayanımlı 110 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 910
37 İGS-05 16 Atü Basınç Dayanımlı 110 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 390
38 İGS-06 8 Atü Basınç Dayanımlı 125 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 205
39 İGS-07 10 Atü Basınç Dayanımlı 125 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 125
40 İGS-08 12.5 Atü Basınç Dayanımlı 125 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 345
41 İGS-09 8 Atü Basınç Dayanımlı 140 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 45
42 İGS-10 10 Atü Basınç Dayanımlı 140 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 705
43 İGS-11 12.5 Atü Basınç Dayanımlı 140 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 205
44 İGS-12 8 Atü Basınç Dayanımlı 160 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 160
45 İGS-13 10 Atü Basınç Dayanımlı 160 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 400
46 İGS-14 12.5 Atü Basınç Dayanımlı 160 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 820
47 İGS-15 8 Atü Basınç Dayanımlı 180 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 121
48 İGS-16 10 Atü Basınç Dayanımlı 180 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 980
49 İGS-17 12.5 Atü Basınç Dayanımlı 180 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 170
50 İGS-18 10 Atü Basınç Dayanımlı 200 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 120
51 İGS-19 12.5 Atü Basınç Dayanımlı 200 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 85
52 İGS-20 16 Atü Basınç Dayanımlı 200 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 367
53 İGS-21 10 Atü Basınç Dayanımlı 225 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 10
54 İGS-22 12.5 Atü Basınç Dayanımlı 225 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 115
55 İGS-23 12.5 Atü Basınç Dayanımlı 250 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 380
56 İGS-24 10 Atü Basınç Dayanımlı 280 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 80
57 İGS-25 12.5 Atü Basınç Dayanımlı 280 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 780
58 İGS-26 16 Atü Basınç Dayanımlı 280 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 280
59 İGS-27 10 Atü Basınç Dayanımlı 315 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 700
60 İGS-28 12.5 Atü Basınç Dayanımlı 315 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 605
61 İGS-29 6 Atü Basınç Dayanımlı 355 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 460
62 İGS-30 10 Atü Basınç Dayanımlı 355 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 150
63 İGS-31 6 Atü Basınç Dayanımlı 400 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 160
64 İGS-32 12.5 Atü Basınç Dayanımlı 400 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 660
65 İGS-33 12.5 Atü Basınç Dayanımlı 450 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi metre 800
66 İGS-34 D Tipi 2 Çıkışlı + Ø50 Vantuzlu+ Hat Sonunda Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (Pe 100 Boru Üstünde) Tip 34 adet 1
67 İGS-35 HH Tipi 1 Çıkışlı Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (Pe 100 Boru Üstünde)Tip 1 adet 26
68 İGS-36 HH Tipi 1 Çıkışlı + Ø50 Vantuzlu Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı(Pe 100 Boru Üstünde) Tip 5 adet 12
69 İGS-37 HH Tipi 1 Çıkışlı + Ø80 Vantuzlu Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (Pe 100 Boru Üstünde)Tip 5 adet 1
70 İGS-38 HH Tipi 1 Çıkışlı + Ø50 Vantuzlu+ Hat Sonunda Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı(Pe 100 Boru Üstünde)Tip 9 adet 8
71 İGS-39 HH Tipi 1 Çıkışlı + Cazibeli Hat Sonunda Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (Pe 100 Boru Üstünde)Tip 13 adet 3
72 İGS-40 HH Tipi 1 Çıkışlı + Pompajlı Hat Sonunda Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (Pe 100 Boru Üstünde)Tip 17 adet 4
73 İGS-41 HH Tipi 1 Çıkışlı + Ø50 Vantuzlu+ Hat Sonunda Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (Pe 100 Boru Üstünde)Tip 45 adet 2
74 İGS-42 Pompajlı Hat Sonu Tahliye Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı adet 4
75 İGS-43 Cazibeli Hat Sonu Tahliye Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı adet 3
76 İGS-44 50 mm Anma Çaplı Hava Vanası Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (PE 100 Boru Üstünde)Tip 1 adet 2
77 İGS-45 80 mm Anma Çaplı Hava Vanası Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (PE 100 Boru Üstünde)Tip 1 adet 6
78 İGS-46 100 mm Anma Çaplı Hava Vanası Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı(PE 100 Boru Üstünde)Tip 1 adet 2
79 İGS-47 Pompajlı Ara Tahliye Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı(Yüzey Tipi) adet 19
80 İGS-48 Cazibeli Ara Tahliye Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı adet 1
81 İGS-49 Basınçlı Boru Hatlarında Ø100 mm Anma Çaplı + 50 mm Hava Vanalı Ayrım Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı(PE 100 Boru Üstünde)Tip 26 adet 2
82 İGS-50 Basınçlı Boru Hatlarında Ø125 mm Anma Çaplı + 50 mm Hava Vanalı Ayrım Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (PE 100 Boru Üstünde)Tip 26 adet 1
83 İGS-51 Basınçlı Boru Hatlarında Ø100 mm Anma Çaplı Ayrım Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı(PE 100 Boru Üstünde)Tip 28 adet 1
84 İGS-52 Basınçlı Boru Hatlarında Ø125 mm Anma Çaplı Ayrım Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı(PE 100 Boru Üstünde)Tip 28 adet 2
85 İGS-53 Basınçlı Boru Hatlarında Ø150 mm Anma Çaplı Ayrım Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı(PE 100 Boru Üstünde)Tip 28 adet 1
86 İGS-54 Basınçlı Boru Hatlarında Ø200 mm Anma Çaplı Ayrım Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (PE 100 Boru Üstünde)Tip 28 adet 2
87 İGS-55 Basınçlı Boru Hatlarında Ø300 mm Anma Çaplı Ayrım Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (Çelik Boru Üstünde)Tip 28 adet 1
88 İGS-56 Basınçlı Boru Hatlarında Ø100 mm Anma Çaplı + 50 mm Hava Vanalı Ayrım Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (PE 100 Boru Üstünde)Tip 30 adet 2
89 İGS-57 Basınçlı Boru Hatlarında Ø125 mm Anma Çaplı + 50 mm Hava Vanalı Ayrım Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı(PE 100 Boru Üstünde)Tip 30 adet 1
90 İGS-58 Basınçlı Boru Hatlarında Ø150 mm Anma Çaplı + 50 mm Hava Vanalı Ayrım Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı(PE 100 Boru Üstünde)Tip 30 adet 1
91 İGS-59 Basınçlı Boru Hatlarında Ø100 mm Anma Çaplı Ayrım Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (PE 100 Boru Üstünde)Tip 32 adet 1
92 İGS-60 Basınçlı Boru Hatlarında Ø150 mm Anma Çaplı Ayrım Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı(PE 100 Boru Üstünde)Tip 32 adet 2
93 İGS-61 Basınçlı Boru Hatlarında Ø300 mm Anma Çaplı + 80 mm Hava Vanalı Hat Kapama Vanası Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı(PE 100 Boru Üstünde)Tip 1 adet 1
94 İGS-62 Basınçlı Boru Hatlarında Ø250 mm Anma Çaplı + 80 mm Hava Vanalı Hat Kapama Vanası Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı (PE 100 Boru Üstünde)Tip 2 adet 1
95 İGS-63 S1 Ana Boru Hattı km1+450.00 Ø300 mm Basınç Kırıcı Vana Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı, Tahliye Kuyusunun Yapılması adet 1
96 İGS-64 S1-Y1 Boru Hattı km:0+000.00 Ø300 mm Basınç Kırıcı Vana Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı, Tahliye Kuyusunun Yapılması adet 1
97 İGS-65 S1-Y1 Boru Hattı km:0+685.00 Ø250 mm Basınç Kırıcı Vana Koruma Yapısının Kazısı, Dolgusu ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Montajı, Tahliye Kuyusunun Yapılması adet 1
98 İGS-66 İşletme Öncesi Devreye Alma komple 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar