Bölge Müdürlüğü-8.Bölge Elazığ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin HENDEK KAPLAMA VE DRENAJ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 KGM/2200-P Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması ve kullanılması (nakliye herşey dahil fiyat)
metreküp 6.000
2 KGM/14210/P Her derinlikte,her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması(köprü temel kazısı hariç)
metreküp 6.000
3 KGM/16.122/K-H Hendeklerin betonla kaplanması (C 30/37Hazır Beton Harcı ile)
metreküp 32.000
4 KGM/3605/A1-P 200mm tünel tipi drenfleks boru temini ve döşenmesi (Nakliye Herşey dail fiyat)
metre 5.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)