Bölge Müdürlüğü-1.Bölge İstanbul KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOLLARDA HASARLI VE EKSİK TELÇİTLERİN BAKIM VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 POZ NO 1 Örgü Teli Temini (H=1,5 m, ø3 mm ) kilogram 70.000
2 POZ NO 1/1 Örgü Teli Temini (H=1,8 m, ø3 mm ) kilogram 15.000
3 POZ NO 2 Gergi Teli Temini (ø4 mm) kilogram 15.000
4 POZ NO 3 Telçit Dikmesi Temini (2½" ø76.1mm çapında 210 cm Boyunda) adet 3.000
5 POZ NO 4 Telçit Dikmesi Temini (2" ø60,3 çapında 210 cm Boyunda) adet 4.000
6 POZ NO 5 Telçit Dikmesi Temini (2½" ø76,1 çapında 240 cm Boyunda) adet 2.000
7 POZ NO 6 Telçit Dikmesi Temini (2" ø60,3 çapında 240 cm Boyunda) adet 2.000
8 POZ NO 7 Flanşlı Telçit Dikmesi Temini (2"ø 60,3 çapında 160 cm Boyunda) adet 2.000
9 POZ NO 8 Flanşlı Telçit Dikmesi Temini (2½" ø76,1 çapında 160 cm Boyunda) adet 1.500
10 POZ NO 9 Flanşlı Telçit Dikmesi Temini (2" ø60,3 çapında 190 cm Boyunda) adet 2.000
11 POZ NO 10 Flanşlı Telçit Dikmesi Temini (2½" ø76,1 çapında 190 cm Boyunda) adet 2.000
12 POZ NO 11 Pvc Kaplı Örğü Tel Temini 50X50 Göz Aralığında (ø3,5 mm) metrekare 15.000
13 POZ NO 12 Pvc Kaplı Gergi Teli Temini (ø3,50 mm) kilogram 1.000
14 POZ NO 13 Dekoratif Amaçlı -Çim Kaplanmış Püsküllü Basit Bükümlü Tel Çit Temini metrekare 1.800
15 POZ NO 14 Dekoratif Amaçlı -Çim Kaplanmış Püsküllü Basit Bükümlü Tel Çit l için Profil Dikme (3,00 mm kalınlığında ) Kuşak ( 2 mm Kalınlığında ) Malzemelerin Temini metrekare 1.500
16 POZ NO 15 PVC Kaplı Kaynaklı Tel Temini (ø2,5 mm), PVC Kaplı Bağ Teli (ø3 mm) ve PVC Kaplı Gergi Teli (ø4 mm) Dahil metrekare 15.000
17 POZ NO 16 Güvenlik Telçiti İmalatı için, Profil Dikme (2mm kalınlığında), Kuşak (2 mm kalınlığında) ve Bağlantı Malzemelerinin Temini metrekare 7.500
18 POZ NO 17 Bağ Teli Temini (ø2mm) kilogram 5.000
19 POZ NO 18 Jiletli Tel Temini ( 90 cm Yüksekliğinde Düzlemsel ) kilogram 20.000
20 POZ NO 18/1 Jiletli Tel Temini ( 60 cm Yüksekliğinde Helezon ) kilogram 3.500
21 POZ NO 19 Çift Çubuklu Kaynaklı Panel Tel Temini kilogram 11.000
22 POZ NO 20 Flanşlı Profil Dikme Temini ( H=1,48 m, H=1,52 m ) adet 1.000
23 POZ NO 21 Flanşlı Profil Dikme Temini ( H=1,98 m, H=2.02 m ) adet 1.000
24 POZ NO 22 U Bolt Bağlantı Kelepcesi Temini adet 3.000
25 POZ NO 23 Mevcut dikmelere örgü telin montajı. metrekare 45.000
26 POZ NO 24 Örgü telin demontajı (dikmeler hariç) metrekare 35.000
27 POZ NO 25 Telçit dikmesinin Beton ile montajı. adet 9.000
28 POZ NO 26 Flanşlı Telçit Dikmesinin montajı. adet 5.000
29 POZ NO 27 Telçit dikmesinin demontajı. adet 8.000
30 POZ NO 28 Örgü telin otokorkuluk üzerine montajı. metrekare 6.000
31 POZ NO 29 Örgü telin otokorkuluk üzerinden demontajı. metrekare 4.000
32 POZ NO 30 Telçit (Kaynaklı Panel tel ve Dikmesi), muhtelif çap ve uzunlukta montajı. metre 5.000
33 POZ NO 31 Telçit (Kaynaklı Panel tel ve dikmesi), muhtelif çap ve uzunlukta, demontajı. metre 3.000
34 POZ NO 32 Jiletli tel montajı. (90 cm. düzlemsel) metre 18.000
35 POZ NO 32/1 Jiletli tel demontajı. (90 cm. düzlemsel) metre 10.000
36 POZ NO 33 Jiletli tel montajı (60 cm. helezon) kilogram 7.500
37 POZ NO 33/1 Jiletli tel demontajı. (60 cm. helezon) kilogram 8.000
38 POZ NO 34 Mevcut Dikmelere Pvc Kaplı Örğü Telin Montajı metrekare 7.500
39 POZ NO 35 Dekoratif Amaçlı -Çim Kaplanmış Püsküllü Basit Bükümlü Tel Çitin , Dikme Ve Kuşak Malzemelerinin Montajı metrekare 5.000
40 POZ NO 36 Dekoratif Amaçlı -Çim Kaplanmış Püsküllü Basit Bükümlü Tel Çitin , Dikme Ve Kuşak Malzemelerinin Demontajı metrekare 500
41 POZ NO 37 Güvenlik Telçitinin (PVC Kaynaklı Telin, PVC Kaplı ÖrgüTelin, Boru Dikmelerin, Kuşakların ve Bağlantı Malzemelerinin) Montajı. metrekare 10.000
42 POZ NO 38 Güvenlik Telçitinin (PVC Kaynaklı Telin, PVC Kaplı ÖrgüTelin, Boru Dikmelerin, Kuşakların ve Bağlantı Malzemelerinin) Demontajı. metrekare 9.000
43 POZ NO 39 Mevcut viyadük ve köprüler arasında örgü tel veya kaynaklı tel ile emniyet telçiti montajı. metrekare 4.000
44 POZ NO 40 Mevcut viyadük ve köprüler arasında örgü tel veya kaynaklı tel ile emniyet telçiti demontajı. metrekare 2.000
45 POZ NO 41 Trafik işaretleme malzemelerinin temini, işaretlemenin yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması gün 120
46 POZ NO 42 Mevcut Viyadük ve Köprüler Arasında Hasır Çelik ile 1 mt. Ve Muhtelif Genişlikte Emniyet Panellerinin Temini ve Montajı metrekare 3.000
47 POZ NO 43 Mevcut Viyadük ve Köprüler Arasında Hasır Çelik ile 1 mt. Ve Muhtelif Genişlikte İmal Edilen Emniyet Panellerinin Demontajı metrekare 2.000
48 POZ NO 44 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 9.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)