MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE HV.K.K.KH.DEST.KT.GRP.K.LIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (1. KISIM )
Birimi Miktarı
1 1. Kısım sözleşme tasarısının 36.55.1. maddesinde detayları belirtilen 24 adet 2005 model büyük otobüsten(Sürücü dahil,Hostes hariç olarak 45 kişilik)(Bir tam seferde toplam 718 km) ve 14 adet 2007 model küçük otobüsten (Sürücü dahil,Hostes hariç olarak 27 kişilik)(Bir tam seferde toplam 533 km) oluşmaktadır. Not1: Büyük otobüs,küçük otobüs ve tam sefer tanımlamaları sözleşme tasarısında belirtilmiştir. Not2: Tutar=MiktarxTeklif edilen Birim Fiyat şeklinde hesaplanacaktır. Not3: 1.Kısım için teklif edilen birim fiyat; sözleşme tasarısının 36.55.1.'inci maddesinde detayları belirtilen 24 adet 2005 model büyük otobüs ve 14 adet 2007 model küçük otobüsün günlük tam sefer bedellerinin toplamıdır. sefer 177
2. KISIM (2. KISIM)
Birimi Miktarı
1 2. Kısım sözleşme tasarısının 36.55.2. maddesinde detayları belirtilen 24 adet 2005 model büyük otobüsten(Sürücü dahil,Hostes hariç olarak 45 kişilik)(Bir tam seferde toplam 1256 km) ve 14 adet 2007 model küçük otobüsten (Sürücü dahil,Hostes hariç olarak 27 kişilik)(Bir tam seferde toplam 523 km) oluşmaktadır. Not1: Büyük otobüs,küçük otobüs ve tam sefer tanımlamaları sözleşme tasarısında belirtilmiştir. Not2: Tutar=Miktar x Teklif edilen Birim Fiyat şeklinde hesaplanacaktır. Not3: 2.Kısım için teklif edilen birim fiyat; sözleşme tasarısının 36.55.2.'inci maddesinde detayları belirtilen 24 adet 2005 model büyük otobüs ve 14 adet 2007 model küçük otobüsün günlük tam sefer bedellerinin toplamıdır. sefer 177

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar