ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Kurumumuz İhtiyacı İçin İLETİSİM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 01 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 Tarihleri Arası Noktadan Noktaya Bağlantı Hizmeti (Ankara-İstanbul) 40 Gbps gün 365
2 01 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 Tarihleri Arası Noktadan Noktaya Bağlantı Hizmeti (İstanbul-İzmir) 20 Gbps gün 365
3 01 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 Tarihleri Arası Noktadan Noktaya Bağlantı Hizmeti (İzmir-Ankara) 20 Gbps gün 365
4 01 Temmuz 2019-30 Haziran 2020 Tarihleri Arası Noktadan Noktaya Bağlantı Hizmeti (Ankara-İstanbul) 50 Gbps gün 366
5 01 Temmuz 2019-30 Haziran 2020 Tarihleri Arası Noktadan Noktaya Bağlantı Hizmeti (İstanbul-İzmir) 30 Gbps gün 366
6 01 Temmuz 2019-30 Haziran 2020 Tarihleri Arası Noktadan Noktaya Bağlantı Hizmeti (İzmir-Ankara) 30 Gbps gün 366
7 01 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 Tarihleri Arası Noktadan Noktaya Bağlantı Hizmeti (Ankara-İstanbul) 60 Gbps gün 365
8 01 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 Tarihleri Arası Noktadan Noktaya Bağlantı Hizmeti (İstanbul-İzmir) 40 Gbps gün 365
9 01 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 Tarihleri Arası Noktadan Noktaya Bağlantı Hizmeti (İzmir-Ankara) 40 Gbps gün 365

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar