İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 5 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ LABORATUVAR HİZMETİ(MİKROBİYOLOJİ-BİYOKİMYA))
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Personel Maliyeti(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 2,00 24
Birimi Miktarı
1 Bağlı Sağlık Tesisleri Laboratuvar Hizmeti(Mikrobiyoloji-Biyokimya) puan 45.985.877
2. KISIM (İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR HİZMETİ(MİKROBİYOLOJİ-BİYOKİMYA))
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Personel Maliyeti(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 3,00 24
Birimi Miktarı
1 İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvar Hizmeti(Mikrobiyoloji-Biyokimya) puan 21.582.125
3. KISIM (İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMET(İFA-PCR-MİKROELİSA))
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Personel Maliyeti(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1,00 24
Birimi Miktarı
1 İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmeti (İFA-PCR-MİKROELİSA) puan 1.410.453
4. KISIM (BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İDRAR TETKİKİ VE İDRARDA UYUŞTURUCU MADDE TETKİK HİZMETİ)
Birimi Miktarı
1 Bağlı Sağlık Tesisleri İdrar Tetkiki ve İdrarda Uyuşturucu Madde Tetkik Hizmeti puan 1.456.704
5. KISIM (DIŞ LABORATUVAR HİZMETİ)
Birimi Miktarı
1 Dış Laboratuvar Hizmeti puan 1.166.647

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar