İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 4 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (1. Kısım Merkez Laboratuvarı Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti)
Birimi Miktarı
1 Klinik Kimya Testleri puan 5.499.290
2 Immunoassay (Hormon-Elisa) Testleri puan 12.040.320
3 Tam Kan (Hemogram) Testleri puan 941.160
4 Sedimantasyon Testleri puan 57.400
5 Kan Grubu Testleri puan 448.560
6 HPLC Testleri puan 2.234.860
7 İdrar Testleri puan 505.800
2. KISIM (2. Kısım Tam Otomatik Sperm(semen) Analiz Testleri Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti (U.E.A.H))
Birimi Miktarı
1 Tam Otomatik Sperm(semen) Analiz Testleri puan 101.130
3. KISIM (3. Kısım Real-Time PCR Testleri Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti (U.E.A.H))
Birimi Miktarı
1 Real-Time PCR Testleri puan 697.400
4. KISIM (4. Kısım Makroelisa Testleri Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti (U.E.A.H))
Birimi Miktarı
1 Makroelisa Testleri puan 4.472.963

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar