ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı - İç Satın Alma Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Grup Şefi 1 kişi(Brüt asgari ücretin %75 fazlası) Ay 1,00 24
2 Özel Güvenlik Personeli 5 kişi(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 5,00 24
Birimi Miktarı
1 Brüt asgari ücretin %75 fazlasını alacak 1 kişi Grup şefi için Ulusal Bayram, Resmi ve Dini Bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve Yılbaşı günü, yapılacak toplam çalışma 31 gün gün 31
2 Brüt asgari ücretin %50 fazlasını alacak 5 kişi özel güvenlikpersoneli için Ulusal Bayram, Resmi ve Dini Bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve Yılbaşı günü, yapılacak toplam çalışma 155 gün gün 155

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar