Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin BOBİN KAĞIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 1. Parti - 80 cm, 70 gr/m², 1. Hamur bobin kağıdı ton 350
2 2. Parti - 80 cm, 70 gr/m², 1. Hamur bobin kağıdı ton 350
3 3. Parti - 80 cm, 70 gr/m², 1. Hamur bobin kağıdı ton 300

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar