Diyarbakır Su Kanal İdaresi

Kurumumuz İhtiyacı İçin DEMİR (III) KLORÜR SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Demir III Klor Alımı kilogram 1.700.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar