Uygulama ve Araştırma Hastanesi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ENDOKRİN, SPESİFİK HORMON VE RİA TESTLERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)