Menemen İlçesi Sol Sahil Sulama Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 C20/25 brüt hazır betonun nakli, paletli dökülmesi dahil metreküp 3.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar