MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK ve BAHÇELER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin KERESTE, OSB, ŞINGIL SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 4 metrelik 10’luk Lata-Kızılçam metreküp 35
2 4 metrelik 10’luk Lata-Sarıçam metreküp 35
3 4 metrelik 10’luk Lata-Ladin metreküp 10
4 3 metrelik 10’luk Lata-Kızılçam metreküp 35
5 3 metrelik 10’luk Lata-Sarıçam metreküp 35
6 3 metrelik 10’luk Lata-Ladin metreküp 10
7 OSB adet 500
8 Şıngıl adet 250

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar