ÇANKIRI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KORUGE KANALİZASYON BORUSU SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 "Ø 100 mm Koruge Kanalizasyon Borusu Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve
Polipropilen (PP) Esaslı (TS EN 13476 3+A1) (SN4)"
metre 500
2 "Ø 150 mm Koruge Kanalizasyon Borusu Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve
Polipropilen (PP) Esaslı (TS EN 13476 3+A1)(SN4)"
metre 1.000
3 "Ø 200 mm Koruge Kanalizasyon Borusu Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve
Polipropilen (PP) Esaslı (TS EN 13476 3+A1)(SN8)"
metre 4.000
4 "Ø 300 mm Koruge Kanalizasyon Borusu Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve
Polipropilen (PP) Esaslı (TS EN 13476 3+A1)(SN8)"
metre 4.000
5 "Ø 400 mm Koruge Kanalizasyon Borusu Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve
Polipropilen (PP) Esaslı (TS EN 13476 3+A1)(SN8)"
metre 4.000
6 "Ø 500 mm Koruge Kanalizasyon Borusu Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve
Polipropilen (PP) Esaslı (TS EN 13476 3+A1)(SN8)"
metre 500
7 "Ø 600 mm Koruge Kanalizasyon Borusu Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve
Polipropilen (PP) Esaslı (TS EN 13476 3+A1)(SN8)"
metre 500
8 "Ø 800 mm Koruge Kanalizasyon Borusu Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve
Polipropilen (PP) Esaslı (TS EN 13476 3+A1)(SN8)"
metre 400
9 "Ø 1000 mm Koruge Kanalizasyon Borusu Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve
Polipropilen (PP) Esaslı (TS EN 13476 3+A1)(SN8)"
metre 200

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar