EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KUM, MICIR TOZU, MICIR VE TEMEL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 0-3 mm kum (Beton Kumu) ton 2.000
2 0-7 mm Mıcır tozu ton 15.000
3 0-25 mm Temel Malzemesi ton 25.000
4 0-70 mm Alt Temel Malzemesi ton 40.000
5 13-19 mm Mıcır ton 3.000
6 19-25 mm Mıcır ton 5.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar