İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Brans Kodu Miktarı
1 BAKTERİYOLOJİ OTOMATİZE SİSTEM TESTLERİ İTF puan KAN KÜLTÜR ŞIŞESI 1.634.626
2 BAKTERİYOLOJİ OTOMATİZE SİSTEM TESTLERİ CTF puan KAN KÜLTÜR ŞIŞESI 2.291.923

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar