POLATLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin MICIR (AGREGA) SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 0-3 mm Elek Aralıklı Taş Tozu ton 50.000
2 0-4 mm Elek Aralıklı Beton Agregası ton 25.000
3 4-12 mm Elek Aralıklı Beton Agregası ton 20.000
4 12-22 mm Elek Aralıklı Beton Agregası ton 10.000
5 0-38 mm Elek Aralıklı Granüler Alt Temel Malzemesi ton 70.000
6 0-68 mm Elek Aralıklı Granüler Alt Temel Malzemesi ton 25.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar