MERZİFON BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) standart metreküp 100.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar