Bölge Müdürlüğü-17.Bölge Van DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SULAMA TESİSLERİ ÖLÇÜM CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Açık kanallarda Radar Sensörlü (limnigraf) Akım Gözlem İstasyonu (Sensör, veri kaydedici, enerji kaynağı, modem, muhafaza kutusu, mekanik eşel, montaj ayağı, eğitim dahil)
(Enerji, Haberleşme, Koruma Yapısı ve Yerinde Kurulum Dahil)
takım 29
2 Barajlarda Basınç Sensörlü (limnigraf) (Sensör, veri kaydedici, enerji kaynağı, modem, muhafaza kutusu, mekanik eşel, montaj ayağı, yeteri miktarda kablo, eğitim dahil) takım 4
3 Kapalı Borularda Debi Ölçüm İstasyonu (transit time debimetre, veri kaydedici,enerji kaynağı, modem, muhafaza kutusu, eğitim dahil) takım 1
4 RF Modem Cihazı (enerji kaynağı, modem, montaj ayağı, telfens, jiletli tel, muhafaza kutusu, eğitim dahil) takım 10
5 Koruma Yapısı (Beton platform/menhol, telfens, jiletli tel, engel çiti, kapı ve kilitler dahil) adet 34
6 Görüntüleme (Monitör) ve Analız Merkezi (Teknik Şartnamede Belirtilen Özellikte) takım 1
7 Veri sağıcı Lap Top (Teknik Şartnamede Belirtilen Özellikte) adet 2
8 Yazıcı (Teknik Şartnamede Belirtilen Özellikte) adet 2

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar