Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL ÇİZGİ BOYALARI SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1. Kısım:Termoplastik ve Çift Kompenantlı Boyalar)
1 Termoplastik Boya (Beyaz) ton 60
2 Çift Kompenantlı Boya(Beyaz) ton 50
3 Çift Kompenantlı Boya(Sarı) ton 10
4 Çift Kompenantlı Boya(Kırmızı) ton 1
5 Çift Kompenantlı Boya(Mavi) ton 0,5
6 Boya Sertleştirici kilogram 1.000
7 Cam Küreciği ton 60
2. KISIM (2.Kısım: Soğuk Yol Çizgi Boyası)
1 Soğuk Yol Çizgi Boyası (Beyaz) ton 180
2 Tiner (Selülozik) litre 10.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar