Bölge Müdürlüğü-11.Bölge Van KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin BOYA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 YATAY-1 Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile) metrekare 900.000
2 YATAY-2 Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi metrekare 50.000
3 YATAY-3 Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile seyrek refüj taramaları çizilmesi metrekare 120.000
4 YATAY-4 Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile standart ok ve yazıların çizilmesi adet 12.500
5 YATAY-5 Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile standart çift ok çizilmesi adet 200

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)