Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KANALİZASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 12.218209 Ø 600 mm Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru Döşenmesi metre 100
2 12.218222 Ø 200 mm Entegre Cont.Buh.KÜRLÜ (Muflu) Bet.Boru Döşenmesi metre 250
3 12.218223 Ø 300 mm Entegre Cont.Buh.KÜRLÜ (Muflu) Bet.Boru Döşenmesi metre 250
4 12.218224 Ø 400 mm Entegre Cont.Buh.KÜRLÜ (Muflu) Bet.Boru Döşenmesi metre 250
5 12.218307 Ø 800 mm Buhar Kürlü (Muflu) B.A. Boru metre 100
6 saski/150 İdare Malı Ø150 mm Koruge Boru Döşenmesi metre 500
7 saski/200 İdare Malı Ø200 mm Koruge Boru Döşenmesi metre 12.000
8 saski/300koruge İdare Malı Ø300 mm Koruge Boru Döşenmesi metre 5.000
9 saski/400koruge İdare Malı Ø400 mm Koruge Boru Döşenmesi metre 2.500
10 saski/500koruge İdare Malı Ø500 mm Koruge Boru Döşenmesi metre 2.000
11 saski/dolgu 0 - 30 mm Ocaktaşından Kırmataş Malzeme İle Hendek Dolgusu Yapılması metreküp 43.000
12 saski/ekip Muhtelif Kanal Arızalarında Çalıştırılacak Ekip gün 300
13 saski/ızgara Izgara Bacası Teşkil Edilmesi adet 150
14 saski/kazı Kazı Yapılması metreküp 46.500
15 saski/Mbaca Prefabrik Elemanlar ile Muayene Bacası Teşkil Edilmesi adet 600
16 saski/mevcut Mevcut Boru Ucuna Parsel ve/veya Izgara Bacası Teşkil Edilmesi veya Mevcut Parsel Bacasının Deplasesi adet 150
17 saski/parsel Prefabrik Elemanlar ile Parsel Bacası Teşkil Edilmesi adet 750

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)