Bölge Müdürlüğü-4.Bölge Ankara KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin OTOKORKULUK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 Onarım-01 Otokorkuluk Rayı Yapılması (RAL-RG 620) (Reflektör, bağlantı elemanları, malzeme ve nakliye bedeli dahil) metre 65.500
2 Onarım-02 Otokorkuluk rayı montajı (Ral-Rg 620)(Reflektör dahil) metre 80.000
3 Onarım-03 Otokorkuluk rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620) metre 80.500
4 Onarım-04 Otokorkuluk dikmesi yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme ve nakliye Bedeli Dâhil) adet 52.500
5 Onarım-05 Otokorkuluk dikmesi montajı (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) adet 52.500
6 Onarım-06 Otokorkuluk dikmesi sökülmesi (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) adet 67.750
7 Onarım-07 Otokorkuluk U Takozu Yapılması Ral-Rg 620) (Bağlantı plakası, Malzeme ve nakliye Bedeli Dâhil) adet 26.250
8 Onarım-08 Otokorkuluk U Takozu Montajı (Bağlantı Plakası Dâhil) Ral-Rg 620) adet 26.250
9 Onarım-09 Otokorkuluk U Takozu Sökülmesi (Bağlantı Plakası Dâhil) adet 32.250
10 Onarım-10 Otokorkuluk takozu (L=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) adet 21.375
11 Onarım-11 Otokorkuluk takozu (L=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620) adet 21.375
12 Onarım-12 Otokorkuluk takozu (L=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) adet 26.375
13 Onarım-13 Otokorkuluk takozu (L=780 mm) ile Ara Bağlantı parçasının(Bağlantı plakası dahil) Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve nakliye Bedeli Dâhil) adet 2.250
14 Onarım-14 Otokorkuluk takozu (L=780 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620) adet 2.250
15 Onarım-15 Otokorkuluk takozu (L=780 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) adet 2.250
16 Onarım-16 Otokorkuluk Gergi Kuşağı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil) metre 14.375
17 Onarım-17 Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620) metre 10.625
18 Onarım-18 Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi (Ral-Rg 620) metre 10.625
19 Onarım-19 Kısa İndirme için Açılı Ray Parçası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) adet 150
20 Onarım-20 Kısa İndirme için Açılı Ray Parçası Montajı (Ral-Rg 620) metre 150
21 Onarım-21 Kısa İndirme için Açılı Ray Parçası Sökülmesi metre 150
22 Onarım-22 Otokorkuluk Uç Parçası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) adet 550
23 Onarım-23 Otokorkuluk Uç Parçası Montajı (Ral-Rg 620) adet 550
24 Onarım-24 Otokorkuluk Uç Parçası Sökülmesi adet 550
25 Onarım-25 Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) (Malzeme Bedeli Dâhil) (Plaklar ve Ankraj Dâhil) (RAL-RG 620) adet 1.125
26 Onarım-26 Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Montajı (RAL-RG 620) (Sigma Profilden) adet 1.125
27 Onarım-27 Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Sökülmesi (Sigma Profilden) adet 1.125
28 Onarım-28 Otokorkuluk Genleşme Eki (0-80 mm) Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) adet 10
29 Onarım-29 Otokorkuluk Genleşme Eki (0-80 mm) Montajı (RAL-RG 620) adet 10
30 Onarım-30 Otokorkuluk Genleşme Eki (0-80 mm) Sökülmesi adet 5
31 Onarım-31 Otokorkuluk Başlık Parçası Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) adet 40
32 Onarım-32 Otokorkuluk Başlık Parçası Montajı (RAL-RG 620) adet 40
33 Onarım-33 Otokorkuluk Başlık Parçası Sökülmesi (RAL-RG 620) adet 40
34 Onarım-34 Otokorkuluk Radyüslü Rayı Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) metre 500
35 Onarım-35 Otokorkuluk Radyüslü Rayı Montajı (RAL-RG 620) metre 100
36 Onarım-36 Otokorkuluk Radyüslü Rayı Sökülmesi metre 100
37 Onarım-37 3N Otokorkuluk Rayı Yapılması (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) metre 1.125
38 Onarım-38 3N Otokorkuluk Rayı Montajı metre 1.125
39 Onarım-39 3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi metre 1.125
40 Onarım-40 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Yapılması (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) adet 2.250
41 Onarım-41 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Montajı adet 2.250
42 Onarım-42 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Sökülmesi adet 2.250
43 Onarım-43 3N Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=2400 mm, C150 Profilden) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) adet 2.475
44 Onarım-44 3N Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=2400 mm, C150 Profilden) adet 2.475
45 Onarım-45 3N Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=2400 mm, C150 Profilden) adet 2.475
46 Onarım-46 3N Otokorkuluk Takozu Yapılması (C350 Profilden)(Bağlantı Plakası Dahil) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) adet 2.475
47 Onarım-47 3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Montajı (C350 Profilden) adet 2.475
48 Onarım-48 3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Sökülmesi (C 350 Profilinden) adet 2.475
49 Onarım-49 3N Otokorkuluk U Kirişi Yapılması (U 130 Profilden) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) metre 1.125
50 Onarım-50 3N Otokorkuluk U Kirişi Montajı metre 1.125
51 Onarım-51 3N Otokorkuluk U Kirişi Sökülmesi metre 1.125
52 Onarım-52 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Yapılması (U 106 Profilden) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) adet 3.375
53 Onarım-53 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Montajı (U 106 Profilden) adet 3.375
54 Onarım-54 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Sökülmesi (U 106 Profilden) adet 3.375
55 Onarım-55 3N Otorkorkuluk Geçiş Elemanı Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) adet 50
56 Onarım-56 3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Montajı adet 50
57 Onarım-57 3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Sökülmesi adet 50
58 Onarım-58 3N Otorkorkuluk U Kirişi İndirme Elemanı Yapılması (U 130 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) adet 20
59 Onarım-59 3N Otokorkuluk U Kirişi İndirme Elemanı Montajı adet 20
60 Onarım-60 3N Otokorkuluk U Kirişi İndirme Elemanı Sökülmesi adet 20
61 Onarım-61 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=994 mm, C 150 Profilden) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) adet 900
62 Onarım-62 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=994 mm, C 150 Profilden) adet 900
63 Onarım-63 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=994 mm, C 150 Profilden) adet 900
64 Onarım-64 3N Otorkorkuluk Genleşme Eki Yapılması (0-80 mm, C 150 Profilden) (Normal Raydan ve U Kirişten Fark Olarak) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) adet 5
65 Onarım-65 3N Otokorkuluk Genleşme Eki Montajı (0-80 mm) adet 5
66 Onarım-66 3N Otokorkuluk Genleşme Eki Sökülmesi (0-80 mm) adet 5
67 Onarım-67 Çelik otokorkuluk-beton otokorkuluk bağlantı parçası yapılması (135 cm.) (Her şey dahil) adet 200
68 Onarım-68 Çelik otokorkuluk-beton otokorkuluk bağlantı parçasının betona ve çeliğe montajı (Her şey dahil) adet 180
69 Onarım-69 Hasar görmüş otokorkuluk rayının yeniden düzeltilip kullanılır hale getirlmesi (Galvanizleme hariç) adet 25.000
70 Onarım-70 Her Türlü Otokorkuluk Reflektörü Yapılması Demontajı ve montajı (Bağlantı elemanı, malzeme, tip 11 reflektif malzeme ve yapıştırması nakliye bedeli dahil) adet 60.000
71 Onarım-71 Otokorkuluk Malzemelerinin İstifi adet 25.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)