İl Müdürlüğü (Zir.Müc.ve Karant.Bşk.) Döner Sermaye İşletmesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 4x2 Çift Sıralı Pick.up (4+1Kapasiteli) adet 10
2 1248 cc ile 1600 cc arası Kamyonet (4+1 Kapasiteli) adet 40
3 1248 cc ve 1600 cc arası Sedan Binek adet 10

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar