Orman Bölge Müdürlüğü-Bolu OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN ÜRETİM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Ot yoğunluğu % 40' dan fazla olan sahalarda motorlu tırpan ile tam alanda ot ve odunsu şüceyrat temizliği (asgari 0,5 HP motorlu tırpan ile misina veya bıçak kullanılarak) dekar 100
2 Kaplı fidanlarda (İşçi ile fidanların gübrelenmesi/ilaçlanması) 1000 adet 500
3 Fidan Üretim Parsellerine Sulama Borusu döşeme ve toplama 100 metre 20
4 Ot yoğunluğu % 40 ve daha az (bir defa) (Ot Alma) dekar 60
5 Ot yoğunluğu % 41-70 (bir defa) (Ot Alma) dekar 60
6 Tam alanda işçi gücü ile repikajlı fidanlarda ot alma-çapa (ot yoğunluğu % 50' den fazla) dekar 20
7 13-15 HP El traktörü ile kültür alanlarında rotovatör çekilmesi (çapraz sürümlerde iki katı uygulanır.) dekar 26
8 Fidan sıraları üzerinde fidan çevresinde 30 x 30 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alma-çapa yapılması (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) 100 adet 150
9 Yastık yolları temizliği (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) 100 metre 20
10 Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının yüklenmesi ve atılması metreküp 120
11 Kaplardaki yetişme ortamlarının boşaltılması metreküp 120
12 İbreli fidan sökümü (Ekim yastığında) (Söküm seleksiyon gömü ambalaj) dekar 8
13 Yapraklı fidan sökümü (Ekim yastığında) (Söküm seleksiyon gömü ambalaj) dekar 20
14 Repikaja alınmış topraklı fidan (1 metre yüksekliğindeki çevresi 12 - 16 cm arası rootball hacmi 20-28 lt arası) adet 2.000
15 Repikajlı fidanlarda söküm makinası ile topraklı fidan sökümü. (Rootball hacmi 11,1-22 lt olanlara 1,3 katsayısı, rootball hacmi 22,1- 33 lt olanlara 1,6 ve rootball hacmi 33 lt?'nin üzerinde olanlara 1,9 katsayısı uygulanacaktır.) adet 3.000
16 Hacmi 1.4 - 4 litre arasındaki (çapı 9- 13 cm) doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi 1000 adet 250
17 Üretim yastıklarında mevcut (Hacmi 1.3 litreye kadar, çapı 8.9 cm kadar) olan, boş ve dolu kapların seçilerek başka yastıklara taşınarak yeniden yerleştirilmesi 1000 adet 150
18 Kaplı fidanlarda ot alma (bir defa) 1000 adet 1.500
19 Hacmi 1,4 - 4 litre arasındaki (çapı 9 - 13 cm) olan kaplara repikaj (Çıplak köklü fidanların repikajı) 1000 adet 250
20 Köklenmiş çeliklerin enso veya benzeri kaplara repikajı (çeliklerin sökümü dahil) 1000 adet 17
21 Çapı 10- 25 cm arasında olan kaplarda ot alma 1000 adet 750
22 Hacmi 1,3 litreye kadar olan kaplarda (Çapı 8,9 cm' den küçük) (Taşıtlara Yükleme) 1000 adet 150
23 Hacmi 1,4 - 4 litre arası olan kaplarda (Çapı 9 - 13 cm)(Taşıtlara Yükleme) 1000 adet 150
24 Hacmi 7,1 -11 litre arası olan kaplarda (Çapı 13,1 -19 cm)(Taşıtlara Yükleme) 1000 adet 2
25 Hacmi 11,1-22 litre arası olan kaplarda (Çapı 19,1 - 25 cm)(Taşıtlara Yükleme) 1000 adet 3
26 Hacmi 23 - 35 litre arası olan kaplarda (Çapı 26 - 35 cm) (Taşıtlara Yükleme) 1000 adet 1
27 Hacmi 4.1 - 7 litre arasındaki kaplarda (Çapı 13,1- 17 cm) (Taşıtlara Yükleme) 1000 adet 5
28 Hacmi 1,4 - 4 litre arası olan kaplarda (Çapı 9 - 13 cm) (Taşıttan indirme ve dizme) 1000 adet 50
29 Aşı bağlarının çözülmesi ve tepe kesiminin yapılması 100 adet 200

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar